Realizacje - Dom 420m2 Kraków - System sterowania wentylacją

Dom 420m2 Kraków - System sterowania wentylacją

Naszym zadaniem było zbudowanie systemu sterowania dla wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła.

W domu został zainstalowany bardzo rozbudowany system HVAC. Wyposażony jest on w 25 przepustnic firmy Belimo pozwalających precyzyjnie sterować wydatkiem zarówno nawiewanego jak i wywiewanego powietrza w każdym z pomieszczeń indywidualnie. Daje to ogromne możliwości dostosowania wydajności wentylacji do aktualnego zapotrzebowania.

W przypadku np. zadymienia kuchni użycie trybu wietrzenia zapewni wymianę powietrza w całym pomieszczeniu w ciągu 5 minut. W toalecie w razie potrzeby można zapewnić wymianę powietrza w ciągu jednej minuty.

Dodatkowo zastosowany został software'owy precyzyjny kaskadowy regulator proporcjonalno-całkujący sterujący temperaturą powietrza w pomieszczeniach. Na potrzeby regulacji temperatury nawiewanego powietrza system steruje pracą agregatu grzewczo-chłodzącego oraz przepustnicy typu by-pass.